Odborné sociální poradenství

Komu je poradenství poskytováno

Odborné sociální poradenství je poskytováno osobám v nepříznivé sociální situaci. Služba pomáhá s orientací v dávkách sociálního systému, při hledání vhodné sociální služby dle potřeb klienta a jeho individuální situace. Zajišťuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při vyřizování osobních záležitostí a sociální práci s osobami.
Posláním služby Odborného sociální poradenství je provázet samotné klienty a osoby, které pečují nebo se chystají pečovat o své blízké zejména v domácím prostředí. Služba také usiluje, aby pečující zvládli péči po stránce odborné, sociální, využívali vhodných kompenzačních či technických pomůcek a zajistili si potřebné finanční podmínky.
Služby jsou zdarma a mohou být poskytovány anonymně.

Telefonická linka odborného sociálního poradenství

Odborné sociální poradenství po telefonu nebo písemnou formou je poskytováno v rámci celé ČR.

Poradit se můžete:

Pondělí - pátek: od 10:00 do 14:00 hodin

Kontaktní adresa poradny:
SENIOR CENTRUM NOVÝ BOR
B. Egermanna 354 (kanceláře - poradna odborného sociálního poradenství)
473 01 - Nový Bor

Terénní forma služby (návštěva v domácím prostředí klienta) podpory pečujících osob je poskytována v rámci Libereckého kraje, to zejména v Novém Boru a ORP. Individuálně dle aktuálních možností sociálního pracovníka lze domluvit i další lokace v ČR. Rozsah a čas poskytování soc. služby jsou sociálním pracovníkem vždy sjednány a přizpůsobeny dle vyjádřených individuálních potřeb klienta, přičemž jako základní je nabízena výše uvedená pracovní doba služby. Termíny lze po předchozí telefonické dohodě upravit a přizpůsobit potřebám pečujících.

služba “Odborné sociální poradenství” je registrována na Senior centrum Nový Bor, AHC, a.s., Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ: 24160369, DIČ: CZ24160369

Kontaktujte nás

Oslovili vás naše nabídka? Máte další dotazy? Chcete se o něčem poradit?
Neváhejte nás kontaktovat a vše společně probereme a najdeme společnou cestu