Sestřička SOS, z. ú. - pořízení materiálně-technického vybavení pro tísňovou péči byl spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.04.02/00/22_014/0000345

Příjemce dotace: Sestřička SOS, z. ú.

 

Výzva: 14. výzva IROP – Sociální služby – SC 4.2 (MRR)

 

Stručný popis projektu včetně jeho cílů a výsledků:

 

Hlavní částí projektu je pořízení vozidel a vybavení pro účely poskytování sociálních služeb. Předmětem projektu bude nákup vozidel a vybavení pro službu tísňová péče, které bude využíváno v přímé návaznosti na péči o klienta. V rámci služby dojde k vybudování vlastního pultu tísňové péče – 24hodinový dispečink pro poskytování nepřetržitého monitorování klientů. Dále bude pořízeno odpovídající vybavení technického zázemí pro nepřetržitý provoz služby. Součástí projektu je také pořízení 4 osobních vozidel pro terénní sociální pracovníky, čímž bude zajištěna jejich mobilita při cestách za klienty do jejich přirozeného prostředí.