Sestřička SOS

Kdo jsme

Sestřička SOS je nezisková organizace, poskytující registrované sociální služby tísňové péče a odborného sociálního poradenství. 

Svými terénními službami propojuje vybudovanou sít´ zdravotních a sociálních služeb, poskytovaných pobytovými zařízeními skupiny AHC a komplexní domácí péčí Sestřička.cz, ku prospěchu a potřebám klientů.
Je dalším článkem pro udržení klientů v domácím prostředí, propojuje zdravotní terénní péči a pečovatelské služby tak, aby klient byl ve svém přirozeném prostředí v bezpečí a vždy si v případě krizové situace mohl přivolat pomoc.

Sestřička SOS pomáhá pečujícím rodinám s nastavením komplexní péče jejich blízkých, s orientací v legislativním systému sociálních a zdravotních služeb, s možností využívání vhodných technických kompenzačních pomůcek a se zajištěním potřebných finančních podmínek.

Nadpis karty

Pobytové služby jsou poskytovány v seniorských centrech v různých částech republiky a nabízejí služby prostřednictvím těchto zařízení sociálních služeb: Domovy pro seniory, Domovy pro seniory se zvláštním režimem, Léčebny dlouhodobě nemocných a Odlehčovací služby. Staráme se o cca 700 klientů a zaměstnáváme 400 sociálních a zdravotních pracovníků.

Více informací
Nadpis karty

V rámci projektu Sestřička.cz jsou poskytovány služby terénní sociální, zdravotní domácí péče a domácí paliativní péče. Sestřička.cz má dvacet jedna poboček a zaměstnává 200 zdravotních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Pomáhá komplexně zajistit klienty v jejich domácím prostředí, ročně poskytne alespoň jednu ze svých služeb více než 10 000 klientům. Propojením zdravotní a sociální služby dochází k lepší koordinaci péče, což přispívá k udržení klientů v jejich přirozeném prostředí.

Více informací

Pro koho jsou služby určeny

  • Seniory v nepříznivé životní situaci se zdravotními a sociálními riziky
  • Osamoceně žijící seniory 
  • Rodiny seniorů, jejichž člen se ocitne v těžké životní situaci
  • Osoby se zdravotním postižením
  • Osoby pečující o seniory a osoby se zdravotním postižením, starší 18-ti let, kteří potřebují pomoc se zvládnutím péče o své blízké (seniory, osoby chronicky či nevyléčitelně nemocné, osoby s tělesnými i smyslovými handicapy, osoby s neurodegenerativními onemocněními, stařeckou demencí, či Alzheimerovou nemocí).

Jak se s námi spojíte

Podporují nás

Kontaktujte nás

Oslovili vás naše nabídka? Máte další dotazy? Chcete se o něčem poradit?
Neváhejte nás kontaktovat a vše společně probereme a najdeme společnou cestu

SESTŘIČKA SOS, z.ú. | vedená u Městského soudu v Praze U 1006 | Budějovická 778/3, Praha 4 -Michle | IČ: 11836270 | Datová schránka: smuqfqm | Nastavení cookies | Soubory ke stažení